Index

ECOVARM AS

Orgnr: 815344332

adresse: Sundvegen 26

id

8365

organisasjonsnummer

815344332

navn

ECOVARM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.222", "beskrivelse": "Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sundvegen 26"], "kommune": "KARMØY", "landkode": "NO", "poststed": "KOPERVIK", "postnummer": "4250", "kommunenummer": "1149"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815344332

navn

ECOVARM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sundvegen 26

forradrpostnr

4250

forradrpoststed

KOPERVIK

forradrkommnr

1149

forradrkommnavn

KARMØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.222

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.05.2015

stiftelsesdato

15.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.02.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815344332

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2238481, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1440660, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3785}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1436875}}, "journalnr": "2021244665", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815344332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 707920, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 677920}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 732740, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 732740}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1440660}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 135239, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2560649}, "driftsresultat": 164413, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2725062}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 8937, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9951}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1015}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 173350}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 815358082 [navn] => ECOVARM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-05-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.222", "beskrivelse": "Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 815344332 [oppstartsdato] => 2015-04-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sundvegen 26"], "kommune": "KARMu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "KOPERVIK", "postnummer": "4250", "kommunenummer": "1149"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?