Index

EDBO AS

Orgnr: 918099468

adresse: Marielundsveien 17

id

246925

organisasjonsnummer

918099468

navn

EDBO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-26

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Marielundsveien 17"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "JAR", "postnummer": "1358", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

918099468

navn

EDBO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Marielundsveien 17

forradrpostnr

1358

forradrpoststed

JAR

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.11.2016

stiftelsesdato

21.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

918099468

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2327317, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 324590, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 324590}}, "journalnr": "2021379938", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918099468"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 324590, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 79185}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 245405}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 324590}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -836, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 878}, "driftsresultat": -878, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 42, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 42}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -836}}]

Reserver mot visning?