Index

EDEFICE AS

Orgnr: 811548472

mobil: 948 77 070
adresse: Kirkehaug 8

id

74

organisasjonsnummer

811548472

navn

EDEFICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-11

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kirkehaug 8"], "kommune": "VERDAL", "landkode": "NO", "poststed": "VERDAL", "postnummer": "7656", "kommunenummer": "5038"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811548472

navn

EDEFICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kirkehaug 8

forradrpostnr

7656

forradrpoststed

VERDAL

forradrkommnr

5038

forradrkommnavn

VERDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.02.2013

stiftelsesdato

17.01.2013

tlf

tlf_mobil

948 77 070

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811548472

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1766878, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4052882, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 966011}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3086872}}, "journalnr": "2020494739", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811548472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2338531, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2308531}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1714351, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 26782}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1687569}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4052882}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 41330, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 44270}, "driftsresultat": 45731, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 90000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7252, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 22425}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 15173}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 52983}}]

Reserver mot visning?