Index

EDK TIMENES NÆRINGSPARK AS

Orgnr: 811838152

adresse: Kjerrheibakken 22

id

727

organisasjonsnummer

811838152

navn

EDK TIMENES NÆRINGSPARK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-18

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kjerrheibakken 22"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4621", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811838152

navn

EDK TIMENES NÆRINGSPARK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kjerrheibakken 22

forradrpostnr

4621

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.04.2013

stiftelsesdato

12.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811838152

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2385957, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8190938, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8190392}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 546}}, "journalnr": "2021428140", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811838152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1945999, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1965999}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10136938, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 37405}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 10099533}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8190938}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -312943, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14589}, "driftsresultat": -14589, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -298354, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 298357}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -312943}}]

Reserver mot visning?