Index

Edv Eriksen AS Stilmøbelverksted

Orgnr: 811480282

tlf: 73 95 10 00
adresse: Fossegrenda 44

id

66

organisasjonsnummer

811480282

navn

Edv Eriksen AS Stilmøbelverksted

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "31.090", "beskrivelse": "Produksjon av møbler ellers"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fossegrenda 44"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7038", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1935-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811480282

navn

Edv Eriksen AS Stilmøbelverksted

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fossegrenda 44

forradrpostnr

7038

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

31.090

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

01.07.1935

tlf

73 95 10 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.10.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

811480282

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2306799, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 471149, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 471149}}, "journalnr": "2021346955", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811480282"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -393261, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -493261}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 864410, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 864410}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 471149}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -37033, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1485038}, "driftsresultat": -41960, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1443078}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4926, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5020}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 94}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -37033}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971683597 [navn] => EDV ERIKSEN AS STILMØBELVERKSTED STILMØBELVERKSTED [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "31.090", "beskrivelse": "Produksjon av mu00f8bler ellers"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811480282 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fossegrenda 44"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7038", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?