Index

EGENES TECHNOLOGY AS

Orgnr: 812086162

adresse: Ramsvighagen 5

id

1274

organisasjonsnummer

812086162

navn

EGENES TECHNOLOGY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ramsvighagen 5"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4015", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812086162

navn

EGENES TECHNOLOGY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ramsvighagen 5

forradrpostnr

4015

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.06.2013

stiftelsesdato

05.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.10.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

812086162

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2220673, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1100899, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1100899}}, "journalnr": "2021112150", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812086162"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 299666, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 45074}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 254592}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 801233, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 800833}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 400}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1100899}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 588545, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1312879}, "driftsresultat": 753250, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2066129}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1295, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1631}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 336}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 754545}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912096963 [navn] => EGENES TECHNOLOGY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812086162 [oppstartsdato] => 2013-06-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ramsvighagen 5"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4015", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?