Index

EGONS SERVICENTER AS

Orgnr: 870905122

adresse: Søndeled

id

54084

organisasjonsnummer

870905122

navn

EGONS SERVICENTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Søndeled"], "kommune": "RISØR", "landkode": "NO", "poststed": "SØNDELED", "postnummer": "4990", "kommunenummer": "4201"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-04-19

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øren 51"], "kommune": "RISØR", "landkode": "NO", "poststed": "SØNDELED", "postnummer": "4990", "kommunenummer": "4201"}

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

870905122

navn

EGONS SERVICENTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Søndeled

forradrpostnr

4990

forradrpoststed

SØNDELED

forradrkommnr

4201

forradrkommnavn

RISØR

forradrland

Norge

postadresse

Øren 51

ppostnr

4990

ppoststed

SØNDELED

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.111

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

19.04.1994

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

870905122

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2537369, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 648096, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 176300}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 471796}}, "journalnr": "2021513804", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870905122"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 577289, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 577289}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 70806, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 61838}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 8968}}, "sumEgenkapitalGjeld": 648096}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -34251, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 68393}, "driftsresultat": -53393, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 15000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1122, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1132}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -54515}}]

Reserver mot visning?