Index

EGSET EIGEDOM AS

Orgnr: 812279882

tlf: 70 05 30 48
adresse: Morkafura 8

id

1715

organisasjonsnummer

812279882

navn

EGSET EIGEDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Morkafura 8"], "kommune": "VOLDA", "landkode": "NO", "poststed": "VOLDA", "postnummer": "6105", "kommunenummer": "1577"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812279882

navn

EGSET EIGEDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Morkafura 8

forradrpostnr

6105

forradrpoststed

VOLDA

forradrkommnr

1577

forradrkommnavn

VOLDA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.08.2013

stiftelsesdato

13.05.2013

tlf

70 05 30 48

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812279882

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2412361, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7083147, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6578798}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 504349}}, "journalnr": "2021374286", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812279882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 273541, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 56200}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 217341}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6809606, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 491181}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6318425}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7083147}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 61470, "totalresultat": 61470, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 413564}, "driftsresultat": 312436, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 726000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -233629, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 48}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 233677}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 78807}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912356671 [navn] => EGSET EIGEDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812279882 [oppstartsdato] => 2013-08-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Morkafura 8"], "kommune": "VOLDA", "landkode": "NO", "poststed": "VOLDA", "postnummer": "6105", "kommunenummer": "1577"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?