Index

EIDE AGRICULTURE AS

Orgnr: 912595471

adresse: Røysanes

id

118359

organisasjonsnummer

912595471

navn

EIDE AGRICULTURE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-23

naeringskode1

{"kode": "01.430", "beskrivelse": "Oppdrett av hester og andre dyr av hestefamilien"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Røysanes"], "kommune": "KVINNHERAD", "landkode": "NO", "poststed": "HØYLANDSBYGD", "postnummer": "5457", "kommunenummer": "4617"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-10-03

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 160"], "kommune": "KVINNHERAD", "landkode": "NO", "poststed": "HØYLANDSBYGD", "postnummer": "5457", "kommunenummer": "4617"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912595471

navn

EIDE AGRICULTURE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Røysanes

forradrpostnr

5457

forradrpoststed

HØYLANDSBYGD

forradrkommnr

4617

forradrkommnavn

KVINNHERAD

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 160

ppostnr

5457

ppoststed

HØYLANDSBYGD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

01.430

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.10.2013

stiftelsesdato

03.10.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912595471

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2160187, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5690627, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4458275}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1232351}}, "journalnr": "2020909977", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912595471"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1916194, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2916194}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7606821, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 195143}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 7411677}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5690627}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1521307, "totalresultat": -1521307, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1551694}, "driftsresultat": -1510094, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 41600}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -11213, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11216}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1521307}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912859789 [navn] => EIDE AGRICULTURE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-12-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "01.430", "beskrivelse": "Oppdrett av hester og andre dyr av hestefamilien"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912595471 [oppstartsdato] => 2013-10-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00f8ysanes"], "kommune": "KVINNHERAD", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8YLANDSBYGD", "postnummer": "5457", "kommunenummer": "4617"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 160"], "kommune": "KVINNHERAD", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8YLANDSBYGD", "postnummer": "5457", "kommunenummer": "4617"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?