Index

EIDE HEAVY LIFT AS

Orgnr: 917791031

tlf: 53 48 35 00
adresse: Røysanesvegen 18

id

238785

organisasjonsnummer

917791031

navn

EIDE HEAVY LIFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-27

naeringskode1

{"kode": "77.340", "beskrivelse": "Utleie og leasing av sjøtransportmateriell"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Røysanesvegen 18"], "kommune": "KVINNHERAD", "landkode": "NO", "poststed": "HØYLANDSBYGD", "postnummer": "5457", "kommunenummer": "4617"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

konkurs

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917791031

navn

EIDE HEAVY LIFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Røysanesvegen 18

forradrpostnr

5457

forradrpoststed

HØYLANDSBYGD

forradrkommnr

4617

forradrkommnavn

KVINNHERAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

77.340

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

J

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.09.2016

stiftelsesdato

05.09.2016

tlf

53 48 35 00

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917791031

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2160243, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 16089984, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 16000000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 89984}}, "journalnr": "2020910097", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917791031"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -6015796, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -6045796}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 22105781, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 131836}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 21973945}}, "sumEgenkapitalGjeld": 16089984}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1972210, "totalresultat": -1972210, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1795135}, "driftsresultat": -626135, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1169000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1346076, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 452}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1346528}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1972210}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917858756 [navn] => EIDE HEAVY LIFT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "77.340", "beskrivelse": "Utleie og leasing av sju00f8transportmateriell"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 917791031 [oppstartsdato] => 2016-09-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00f8ysanesvegen 18"], "kommune": "KVINNHERAD", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8YLANDSBYGD", "postnummer": "5457", "kommunenummer": "4617"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?