Index

EIDET SKO AS

Orgnr: 812159712

adresse: Sentrumsvegen 51B

id

1427

organisasjonsnummer

812159712

navn

EIDET SKO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.721", "beskrivelse": "Butikkhandel med skotøy"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sentrumsvegen 51B"], "kommune": "VENNESLA", "landkode": "NO", "poststed": "VENNESLA", "postnummer": "4700", "kommunenummer": "4223"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812159712

navn

EIDET SKO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sentrumsvegen 51B

forradrpostnr

4700

forradrpoststed

VENNESLA

forradrkommnr

4223

forradrkommnavn

VENNESLA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.721

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.07.2013

stiftelsesdato

24.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

11.06.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

812159712

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2245157, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4066407, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 11866}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4054541}}, "journalnr": "2021257248", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812159712"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3284330, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3184330}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 782077, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 782077}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4066407}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 775296, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3613750}, "driftsresultat": 988650, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4602400}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5319, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7290}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1971}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 993969}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973208640 [navn] => EIDET SKO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-03-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.721", "beskrivelse": "Butikkhandel med skotu00f8y"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 812159712 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sentrumsvegen 51B"], "kommune": "VENNESLA", "landkode": "NO", "poststed": "VENNESLA", "postnummer": "4700", "kommunenummer": "4223"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["SENTRUM"], "kommune": "VENNESLA", "landkode": "NO", "poststed": "VENNESLA", "postnummer": "4700", "kommunenummer": "4223"} [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?