Index

EIDSIVA TRANSPORT OG FLYTTEBYRÅ AS

Orgnr: 893590102

adresse: Kiellands gate 24

id

81652

organisasjonsnummer

893590102

navn

EIDSIVA TRANSPORT OG FLYTTEBYRÅ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-01-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.420", "beskrivelse": "Flyttetransport"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kiellands gate 24"], "kommune": "GJØVIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJØVIK", "postnummer": "2819", "kommunenummer": "3407"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-01-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

893590102

navn

EIDSIVA TRANSPORT OG FLYTTEBYRÅ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kiellands gate 24

forradrpostnr

2819

forradrpoststed

GJØVIK

forradrkommnr

3407

forradrkommnavn

GJØVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.420

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.01.2009

stiftelsesdato

19.01.2009

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

893590102

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 484, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2061801, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 635400}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1426401}}, "journalnr": "2021124188", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893590102"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 279195, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 179195}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1782607, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1124649}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 657957}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2061801}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 649120, "totalresultat": 649120, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1900972}, "driftsresultat": 861083, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2762055}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -28878, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 36}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 28914}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 832205}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993601136 [navn] => EIDSIVA TRANSPORT OG FLYTTEBYRÅ AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-01-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.420", "beskrivelse": "Flyttetransport"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 893590102 [oppstartsdato] => 2009-01-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kiellands gate 24"], "kommune": "GJu00d8VIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJu00d8VIK", "postnummer": "2819", "kommunenummer": "3407"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?