Index

EIDSVOLL COMFORT STAY AS

Orgnr: 811680532

mobil: 90083478
adresse: Kjølberggata 29A

id

344

organisasjonsnummer

811680532

navn

EIDSVOLL COMFORT STAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "55.102", "beskrivelse": "Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kjølberggata 29A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0653", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811680532

navn

EIDSVOLL COMFORT STAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kjølberggata 29A

forradrpostnr

0653

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

55.102

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

21.03.2013

stiftelsesdato

04.03.2013

tlf

tlf_mobil

90083478

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811680532

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2170951, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1812604, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1031108}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 781496}}, "journalnr": "2020927522", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811680532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -773966, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 255000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1028966}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2586571, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2586571}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1812604}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 328341, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 766107}, "driftsresultat": 328142, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1094249}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 199, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 199}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 328341}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920270719 [navn] => EIDSVOLL COMFORT STAY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-01-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "55.102", "beskrivelse": "Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811680532 [oppstartsdato] => 2017-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stensbyvegen 22"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "MINNESUND", "postnummer": "2092", "kommunenummer": "3035"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kju00f8lberggata 29A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0653", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2019-08-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?