Index

EIENDOM OG HAGESERVICE AS

Orgnr: 912597113

mobil: 991 66 551
adresse: Neuberggata 19B

id

118403

organisasjonsnummer

912597113

navn

EIENDOM OG HAGESERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-17

naeringskode1

{"kode": "81.101", "beskrivelse": "Vaktmestertjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Neuberggata 19B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0367", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-10-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912597113

navn

EIENDOM OG HAGESERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Neuberggata 19B

forradrpostnr

0367

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

81.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.10.2013

stiftelsesdato

03.10.2013

tlf

tlf_mobil

991 66 551

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912597113

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2586267, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 319606, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 230000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 89606}}, "journalnr": "2021605041", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912597113"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 108317, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 78317}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 211289, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 11289}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 200000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 319606}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 7950, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2050}, "driftsresultat": 7950, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10000}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 7950}}]

Reserver mot visning?