Index

EIENDOMS-PARTNER AS

Orgnr: 811813702

adresse: v/ SR Holding as, Høivold brygge 18

id

660

organisasjonsnummer

811813702

navn

EIENDOMS-PARTNER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/ SR Holding as", "Høivold brygge 18"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4631", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811813702

navn

EIENDOMS-PARTNER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

v/ SR Holding as Høivold brygge 18

forradrpostnr

4631

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.04.2013

stiftelsesdato

06.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811813702

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2426273, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8757815, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8293755}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 464060}}, "journalnr": "2021395703", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811813702"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 73827, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 43827}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8683988, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 726378}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 7957610}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8757815}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 539388, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 274581}, "driftsresultat": 873453, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1148034}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -181930, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1689}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 183619}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 691523}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 811821012 [navn] => EIENDOMS-PARTNER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811813702 [oppstartsdato] => 2013-03-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["v/ SR Holding as", "Hu00f8ivold brygge 18"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4631", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?