Index

EIENDOMSGRUPPEN 1 AS

Orgnr: 920951333

adresse: Haugvegen 30

id

327901

organisasjonsnummer

920951333

navn

EIENDOMSGRUPPEN 1 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-06

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Haugvegen 30"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "RÅHOLT", "postnummer": "2070", "kommunenummer": "3035"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-05-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

920951333

navn

EIENDOMSGRUPPEN 1 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Haugvegen 30

forradrpostnr

2070

forradrpoststed

RÅHOLT

forradrkommnr

3035

forradrkommnavn

EIDSVOLL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.06.2018

stiftelsesdato

29.05.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920951333

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1861418, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 642060, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 625472}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 16588}}, "journalnr": "2020601907", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920951333"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -16586, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 23192}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -39778}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 658646, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6500}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 642060}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -26414, "totalresultat": -26414, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6423}, "driftsresultat": -6423, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -19991, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 86}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 20077}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -26414}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921062966 [navn] => EIENDOMSGRUPPEN 1 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-06-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 920951333 [oppstartsdato] => 2018-05-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Haugvegen 30"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "Ru00c5HOLT", "postnummer": "2070", "kommunenummer": "3035"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?