Index

EIENDOMSINVEST LANGEVÅG AS

Orgnr: 811863092

tlf: 71 24 91 00
adresse: Sjukenesstranda 100

id

791

organisasjonsnummer

811863092

navn

EIENDOMSINVEST LANGEVÅG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-24

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sjukenesstranda 100"], "kommune": "SULA", "landkode": "NO", "poststed": "EIDSNES", "postnummer": "6037", "kommunenummer": "1531"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811863092

navn

EIENDOMSINVEST LANGEVÅG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sjukenesstranda 100

forradrpostnr

6037

forradrpoststed

EIDSNES

forradrkommnr

1531

forradrkommnavn

SULA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.05.2013

stiftelsesdato

11.04.2013

tlf

71 24 91 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811863092

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 49818, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10213367, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10024437}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 188930}}, "journalnr": "2021176704", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811863092"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 313367, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 400006}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -86638}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9900000, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 9900000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10213367}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -18072, "totalresultat": -18072, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 24800}, "driftsresultat": -24800, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1630, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1630}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -23170}}]

Reserver mot visning?