Index

EIENDOMSKOMPANIET AS

Orgnr: 877075702

tlf: 75 16 47 18
adresse: Kaialundveien 10

id

57745

organisasjonsnummer

877075702

navn

EIENDOMSKOMPANIET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kaialundveien 10"], "kommune": "RANA", "landkode": "NO", "poststed": "MO I RANA", "postnummer": "8622", "kommunenummer": "1833"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 132"], "kommune": "RANA", "landkode": "NO", "poststed": "MO I RANA", "postnummer": "8601", "kommunenummer": "1833"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

877075702

navn

EIENDOMSKOMPANIET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kaialundveien 10

forradrpostnr

8622

forradrpoststed

MO I RANA

forradrkommnr

1833

forradrkommnavn

RANA

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 132

ppostnr

8601

ppoststed

MO I RANA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.01.1997

stiftelsesdato

01.01.1997

tlf

75 16 47 18

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

877075702

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2131765, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4267067, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3262407}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1004661}}, "journalnr": "2020886108", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877075702"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -382489, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -482489}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4649556, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 125624}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4523932}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4267067}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -41473, "totalresultat": -41473, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 393059}, "driftsresultat": 155316, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 548374}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -196789, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 36395}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 233184}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -41473}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 877317072 [navn] => EIENDOMSKOMPANIET AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-03-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 877075702 [oppstartsdato] => 1997-01-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kaialundveien 10"], "kommune": "RANA", "landkode": "NO", "poststed": "MO I RANA", "postnummer": "8622", "kommunenummer": "1833"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 132"], "kommune": "RANA", "landkode": "NO", "poststed": "MO I RANA", "postnummer": "8601", "kommunenummer": "1833"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?