Index

EIFFELTÅRNET AS

Orgnr: 815013832

adresse: Fredensborgveien 44

id

7567

organisasjonsnummer

815013832

navn

EIFFELTÅRNET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

20

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fredensborgveien 44"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0177", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815013832

navn

EIFFELTÅRNET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fredensborgveien 44

forradrpostnr

0177

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.02.2015

stiftelsesdato

11.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

20

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815013832

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1788712, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4883238, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 163556}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4719682}}, "journalnr": "2020513793", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815013832"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2104103, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 71000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2033103}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2779135, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2779135}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4883238}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1898345, "totalresultat": 1898345, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13600264}, "driftsresultat": 2445392, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 16045657}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 941, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1526}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 585}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2446333}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915022049 [navn] => CHEZ COLIN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 20 [overordnetEnhet] => 815013832 [oppstartsdato] => 2015-02-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fredensborgveien 44"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0177", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?