Index

EIGEBAKKEN II AS

Orgnr: 811987832

mobil: 980 60 494
adresse: Torsvik

id

1036

organisasjonsnummer

811987832

navn

EIGEBAKKEN II AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-27

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Torsvik"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4637", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811987832

navn

EIGEBAKKEN II AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Torsvik

forradrpostnr

4637

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.05.2013

stiftelsesdato

12.05.2013

tlf

tlf_mobil

980 60 494

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811987832

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2323949, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10087, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9062}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1025}}, "journalnr": "2021373450", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811987832"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -433104, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 21334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -454438}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 443191, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 443191}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10087}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -48126, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 48126}, "driftsresultat": -48126, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -48126}}]

Reserver mot visning?