Index

EIK1 HOLDING AS

Orgnr: 812062492

mobil: 904 04 412
adresse: Rindaveien 5

id

1213

organisasjonsnummer

812062492

navn

EIK1 HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-13

naeringskode1

{"kode": "16.232", "beskrivelse": "Produksjon av bygningsartikler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rindaveien 5"], "kommune": "EIGERSUND", "landkode": "NO", "poststed": "EGERSUND", "postnummer": "4371", "kommunenummer": "1101"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812062492

navn

EIK1 HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rindaveien 5

forradrpostnr

4371

forradrpoststed

EGERSUND

forradrkommnr

1101

forradrkommnavn

EIGERSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

16.232

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.06.2013

stiftelsesdato

16.05.2013

tlf

tlf_mobil

904 04 412

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812062492

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2408619, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 430631, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 429576}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1055}}, "journalnr": "2021449779", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812062492"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 329962, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 299962}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 100669, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 100669}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 430631}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1102, "totalresultat": -1102, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16680}, "driftsresultat": -14254, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2425}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 13152, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13315}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 163}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1102}}]

Reserver mot visning?