Index

EIKSMARKA GRØNT AS

Orgnr: 920951341

mobil: 928 50 262
adresse: Niels Leuchs vei 50

id

327902

organisasjonsnummer

920951341

navn

EIKSMARKA GRØNT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Niels Leuchs vei 50"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "EIKSMARKA", "postnummer": "1359", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-04-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

920951341

navn

EIKSMARKA GRØNT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Niels Leuchs vei 50

forradrpostnr

1359

forradrpoststed

EIKSMARKA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.06.2018

stiftelsesdato

25.04.2018

tlf

tlf_mobil

928 50 262

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

920951341

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2194973, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 854494, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 324301}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 530194}}, "journalnr": "2020955443", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920951341"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -596038, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -696038}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1450532, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1416889}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 33643}}, "sumEgenkapitalGjeld": 854494}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -546182, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4745445}, "driftsresultat": -691108, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4054337}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -8206, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8206}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -699314}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921050542 [navn] => EIKSMARKA GRØNT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-06-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 920951341 [oppstartsdato] => 2018-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Niels Leuchs vei 50"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "EIKSMARKA", "postnummer": "1359", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?