Index

EIL HOLDING AS

Orgnr: 822064752

adresse: Kloppabekkveien 11

id

26663

organisasjonsnummer

822064752

navn

EIL HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-16

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kloppabekkveien 11"], "kommune": "EIGERSUND", "landkode": "NO", "poststed": "HELLVIK", "postnummer": "4375", "kommunenummer": "1101"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-11-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822064752

navn

EIL HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kloppabekkveien 11

forradrpostnr

4375

forradrpoststed

HELLVIK

forradrkommnr

1101

forradrkommnavn

EIGERSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.01.2019

stiftelsesdato

12.11.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822064752

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2366673, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4053808, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4053808}}, "journalnr": "2021415206", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822064752"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4022163, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 250000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3772163}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 31645, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 31645}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4053808}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 13581, "totalresultat": 13581, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 23894}, "driftsresultat": -23894, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 41305, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 41305}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 17411}}]

Reserver mot visning?