Index

EINAR RASMUSSEN INVESTMENT AS

Orgnr: 815305892

tlf: 38 12 22 00
adresse: Kirkegata 1

id

8271

organisasjonsnummer

815305892

navn

EINAR RASMUSSEN INVESTMENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kirkegata 1"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4610", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1963-04-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 37"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4661", "kommunenummer": "4204"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815305892

navn

EINAR RASMUSSEN INVESTMENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kirkegata 1

forradrpostnr

4610

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 37

ppostnr

4661

ppoststed

KRISTIANSAND S

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

02.04.1963

tlf

38 12 22 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815305892

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2514889, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 243655028, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 228264822}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 15390206}}, "journalnr": "2021485396", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815305892"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 208408162, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 102690000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 105718162}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 35246866, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 35246866}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 243655028}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 25161747, "totalresultat": 25161747, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 193925}, "driftsresultat": -193925, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 25503013, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 25503489}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 476}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 25309088}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925221600 [navn] => EINAR RASMUSSEN INVESTMENT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-06-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815305892 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kirkegata 1"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4610", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 37"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4661", "kommunenummer": "4204"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?