Index

EINEBÆR AS

Orgnr: 814894932

adresse: Stormyrveien 12

id

7310

organisasjonsnummer

814894932

navn

EINEBÆR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-30

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stormyrveien 12"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0672", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814894932

navn

EINEBÆR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stormyrveien 12

forradrpostnr

0672

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.01.2015

stiftelsesdato

22.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814894932

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2087583, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1535355, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 101902}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1433453}}, "journalnr": "2020838948", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814894932"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1487986, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1387986}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 47369, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 47369}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1535355}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -63373, "totalresultat": -63373, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6291606}, "driftsresultat": -68011, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6223595}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -13366, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10741}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 24107}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -81377}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914915694 [navn] => EINEBÆR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814894932 [oppstartsdato] => 2015-01-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stormyrveien 12"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0672", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?