Index

EIRA FILM AS

Orgnr: 812213032

adresse: Holmen

id

1591

organisasjonsnummer

812213032

navn

EIRA FILM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-14

naeringskode1

{"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Holmen"], "kommune": "MÅLSELV", "landkode": "NO", "poststed": "ØVERBYGD", "postnummer": "9334", "kommunenummer": "5418"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-04

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Backström", "Rundingen 8"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1170", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812213032

navn

EIRA FILM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Holmen

forradrpostnr

9334

forradrpoststed

ØVERBYGD

forradrkommnr

5418

forradrkommnavn

MÅLSELV

forradrland

Norge

postadresse

c/o Backström Rundingen 8

ppostnr

1170

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

59.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.08.2013

stiftelsesdato

04.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812213032

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2177389, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 16465090, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 16465090}}, "journalnr": "2020940014", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812213032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 95608, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 65608}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 16369481, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 16369481}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 16465089}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 60119, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": -48354}, "driftsresultat": 54765, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6411}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5354, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5354}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 60119}}]

Reserver mot visning?