Index

EIVE AS

Orgnr: 822713092

adresse: Sandesund terrasse 18

id

28706

organisasjonsnummer

822713092

navn

EIVE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-05-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengjøring av bygninger"}

antallAnsatte

15

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sandesund terrasse 18"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1724", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-04-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822713092

navn

EIVE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sandesund terrasse 18

forradrpostnr

1724

forradrpoststed

SARPSBORG

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.05.2019

stiftelsesdato

23.04.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

15

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822713092

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2180101, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12411, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 12411}}, "journalnr": "2020950634", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822713092"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -17589, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -17589}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12411}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -336820, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1008551}, "driftsresultat": -336820, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 671731}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -336820}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922730288 [navn] => EIVE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-05-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 15 [overordnetEnhet] => 822713092 [oppstartsdato] => 2019-04-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sandesund terrasse 18"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1724", "kommunenummer": "3003"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?