Index

EIVIND EIVINDSON AS

Orgnr: 811349372

tlf: 38 15 00 20
adresse: Sentrumsvegen 46

id

61

organisasjonsnummer

811349372

navn

EIVIND EIVINDSON AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sentrumsvegen 46"], "kommune": "VENNESLA", "landkode": "NO", "poststed": "VENNESLA", "postnummer": "4700", "kommunenummer": "4223"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1976-12-22

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "VENNESLA", "landkode": "NO", "poststed": "VENNESLA", "postnummer": "4700", "kommunenummer": "4223"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811349372

navn

EIVIND EIVINDSON AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sentrumsvegen 46

forradrpostnr

4700

forradrpoststed

VENNESLA

forradrkommnr

4223

forradrkommnavn

VENNESLA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

4700

ppoststed

VENNESLA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

22.12.1976

tlf

38 15 00 20

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811349372

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 35966, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1727581, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1478700}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 248881}}, "journalnr": "2021161204", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811349372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1344405, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1130017}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 214388}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 383176, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 12256}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 370920}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1727581}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -83446, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 427787}, "driftsresultat": -100726, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 327061}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6256, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 69}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6325}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -106982}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 997562011 [navn] => EIVIND EIVINDSON AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-11-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811349372 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sentrumsvegen 46"], "kommune": "VENNESLA", "landkode": "NO", "poststed": "VENNESLA", "postnummer": "4700", "kommunenummer": "4223"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "VENNESLA", "landkode": "NO", "poststed": "VENNESLA", "postnummer": "4700", "kommunenummer": "4223"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?