Index

EIVINDSON AS

Orgnr: 812177532

adresse: Skytterveien 49

id

1485

organisasjonsnummer

812177532

navn

EIVINDSON AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skytterveien 49"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "SØGNE", "postnummer": "4642", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812177532

navn

EIVINDSON AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skytterveien 49

forradrpostnr

4642

forradrpoststed

SØGNE

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.07.2013

stiftelsesdato

18.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.04.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812177532

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 88394, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6238926, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6238926}}, "journalnr": "2021208454", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812177532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2758228, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2728228}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3480698, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 80698}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3400000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6238926}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -115286, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8440387}, "driftsresultat": 169874, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8610261}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -285160, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 526}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 285686}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -115286}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912220710 [navn] => EIVINDSON AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812177532 [oppstartsdato] => 2013-06-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skytterveien 49"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "Su00d8GNE", "postnummer": "4642", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?