Index

EIWO HOLDING AS

Orgnr: 822307442

adresse: Reineveien 33

id

27675

organisasjonsnummer

822307442

navn

EIWO HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-28

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Reineveien 33"], "kommune": "NESODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "FAGERSTRAND", "postnummer": "1454", "kommunenummer": "3023"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-02-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822307442

navn

EIWO HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Reineveien 33

forradrpostnr

1454

forradrpoststed

FAGERSTRAND

forradrkommnr

3023

forradrkommnavn

NESODDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.02.2019

stiftelsesdato

18.02.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822307442

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 12656, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1644001, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1600000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 44001}}, "journalnr": "2021135982", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822307442"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 421854, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 400000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 21854}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1222147, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 22147}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1200000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1644001}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 19562, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11063}, "driftsresultat": -11063, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 36142, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 44001}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7859}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 25079}}]

Reserver mot visning?