Index

EK-UT HOLDING AS

Orgnr: 819025932

adresse: Homlevegen 23

id

17527

organisasjonsnummer

819025932

navn

EK-UT HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-19

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Homlevegen 23"], "kommune": "GAUSDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ØSTRE GAUSDAL", "postnummer": "2651", "kommunenummer": "3441"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819025932

navn

EK-UT HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Homlevegen 23

forradrpostnr

2651

forradrpoststed

ØSTRE GAUSDAL

forradrkommnr

3441

forradrkommnavn

GAUSDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.05.2017

stiftelsesdato

01.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819025932

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1983577, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 48202, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 38780}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9422}}, "journalnr": "2020726021", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819025932"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 29502, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 34439}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -4937}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 18700, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 18700}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 48202}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3294, "totalresultat": -3294, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3300}, "driftsresultat": -3300, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3294}}]

Reserver mot visning?