Index

EKKO BYGG AS

Orgnr: 812118552

adresse: Industrisvingen 9C

id

1362

organisasjonsnummer

812118552

navn

EKKO BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industrisvingen 9C"], "kommune": "KVINESDAL", "landkode": "NO", "poststed": "KVINESDAL", "postnummer": "4480", "kommunenummer": "4227"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812118552

navn

EKKO BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industrisvingen 9C

forradrpostnr

4480

forradrpoststed

KVINESDAL

forradrkommnr

4227

forradrkommnavn

KVINESDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.06.2013

stiftelsesdato

19.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

12.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812118552

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2428793, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3398354, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1951400}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1446954}}, "journalnr": "2021471129", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812118552"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1229382, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1199382}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2168972, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1152236}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1016736}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3398354}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 590535, "totalresultat": 590535, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8848987}, "driftsresultat": 805542, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9654530}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -31433, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1010}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 32443}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 774109}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812162462 [navn] => EKKO BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 812118552 [oppstartsdato] => 2013-06-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industrisvingen 9C"], "kommune": "KVINESDAL", "landkode": "NO", "poststed": "KVINESDAL", "postnummer": "4480", "kommunenummer": "4227"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?