Index

EKORNES QM HOLDING AS

Orgnr: 820350022

adresse: Industrivegen 1

id

21109

organisasjonsnummer

820350022

navn

EKORNES QM HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-01-31

naeringskode1

{"kode": "31.090", "beskrivelse": "Produksjon av møbler ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industrivegen 1"], "kommune": "SYKKYLVEN", "landkode": "NO", "poststed": "IKORNNES", "postnummer": "6222", "kommunenummer": "1528"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-04

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820350022

navn

EKORNES QM HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industrivegen 1

forradrpostnr

6222

forradrpoststed

IKORNNES

forradrkommnr

1528

forradrkommnavn

SYKKYLVEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

31.090

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

31.01.2018

stiftelsesdato

04.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820350022

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2346461, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4916362000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4489885000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 426477000}}, "journalnr": "2021272280", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820350022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2881480000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2807474000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 74006000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2034882000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 28284000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2006598000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4916362000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -16285000, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2656000}, "driftsresultat": -2656000, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -13653000, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 168740000}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 182393000}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -16309000}}]

Reserver mot visning?