Index

EKRE HOLDING AS

Orgnr: 812995332

tlf: 63 88 29 88
mobil: 909 88 089
adresse: Lunderveien 12

id

3172

organisasjonsnummer

812995332

navn

EKRE HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-23

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lunderveien 12"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "GAN", "postnummer": "1903", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-12-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812995332

navn

EKRE HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lunderveien 12

forradrpostnr

1903

forradrpoststed

GAN

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.12.2013

stiftelsesdato

12.12.2013

tlf

63 88 29 88

tlf_mobil

909 88 089

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812995332

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1966569, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1066047, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 650000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 416047}}, "journalnr": "2020711793", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812995332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1066047, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1036047}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1066047}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 487100, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13136}, "driftsresultat": -13136, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 500236, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 500236}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 487100}}]

Reserver mot visning?