Index

EL K AS

Orgnr: 818668112

adresse: Trollveien 40

id

16527

organisasjonsnummer

818668112

navn

EL K AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.309", "beskrivelse": "Drift av barer ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Trollveien 40"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3614", "kommunenummer": "3006"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818668112

navn

EL K AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Trollveien 40

forradrpostnr

3614

forradrpoststed

KONGSBERG

forradrkommnr

3006

forradrkommnavn

KONGSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.309

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.03.2017

stiftelsesdato

09.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818668112

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2208083, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 157899, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 73355}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 84544}}, "journalnr": "2020970093", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818668112"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 32244, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2244}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 125655, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 125655}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 157899}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -153045, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1052217}, "driftsresultat": -130560, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 921657}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -22485, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 65}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 22550}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -153045}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919197242 [navn] => EL K AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.309", "beskrivelse": "Drift av barer ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 818668112 [oppstartsdato] => 2017-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Trollveien 40"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3614", "kommunenummer": "3006"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?