Index

ELANTO AS

Orgnr: 820407792

adresse: Sennesvikveien 183

id

21274

organisasjonsnummer

820407792

navn

ELANTO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sennesvikveien 183"], "kommune": "VESTVÅGØY", "landkode": "NO", "poststed": "SENNESVIK", "postnummer": "8352", "kommunenummer": "1860"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820407792

navn

ELANTO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sennesvikveien 183

forradrpostnr

8352

forradrpoststed

SENNESVIK

forradrkommnr

1860

forradrkommnavn

VESTVÅGØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

03.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.02.2018

stiftelsesdato

16.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820407792

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2456803, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6424323, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5641193}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 783130}}, "journalnr": "2021500220", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820407792"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -565286, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -595286}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6989609, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 85589}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6904020}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6424323}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -236317, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 935959}, "driftsresultat": -236699, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 699260}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 381, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 381}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -236317}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920531075 [navn] => ELANTO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-03-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 820407792 [oppstartsdato] => 2018-01-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sennesvikveien 183"], "kommune": "VESTVu00c5Gu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "SENNESVIK", "postnummer": "8352", "kommunenummer": "1860"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?