Index

ELATE AS

Orgnr: 817744982

adresse: Karl Johans gate 1

id

14268

organisasjonsnummer

817744982

navn

ELATE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

antallAnsatte

12

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Karl Johans gate 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0154", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817744982

navn

ELATE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Karl Johans gate 1

forradrpostnr

0154

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.09.2016

stiftelsesdato

08.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

12

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

817744982

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2281543, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11568022, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 174627}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11393395}}, "journalnr": "2021238494", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817744982"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4462772, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 45000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4417772}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7105250, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7105250}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11568022}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 916464, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 21118495}, "driftsresultat": 1189452, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 22307947}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -13560, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3661}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 17221}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1175893}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917780412 [navn] => ELATE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-09-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 817744982 [oppstartsdato] => 2016-09-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Karl Johans gate 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0154", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?