Index

ELDØYANE EIENDOM AS

Orgnr: 811865702

tlf: 55 92 75 10
adresse: c/o Ove Lunde, Voldgata 8

id

799

organisasjonsnummer

811865702

navn

ELDØYANE EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ove Lunde", "Voldgata 8"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRØM", "postnummer": "2000", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811865702

navn

ELDØYANE EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Ove Lunde Voldgata 8

forradrpostnr

2000

forradrpoststed

LILLESTRØM

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.04.2013

stiftelsesdato

15.04.2013

tlf

55 92 75 10

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811865702

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 82552, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13684254, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12559213}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1125040}}, "journalnr": "2021203533", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811865702"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2992117, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2285492}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 706625}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10692137, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 70485}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 10621652}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13684254}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 47533, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 559359}, "driftsresultat": 559942, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1119301}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -499002, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 175}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 499177}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 60940}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911870827 [navn] => ELDØYANE EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811865702 [oppstartsdato] => 2013-04-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ove Lunde", "Voldgata 8"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRu00d8M", "postnummer": "2000", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?