Index

ELEKTRO 12:24 AS

Orgnr: 812076272

mobil: 970 47 970
adresse: Stølsvegen 30

id

1247

organisasjonsnummer

812076272

navn

ELEKTRO 12:24 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

antallAnsatte

21

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stølsvegen 30"], "kommune": "HOL", "landkode": "NO", "poststed": "GEILO", "postnummer": "3580", "kommunenummer": "3044"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812076272

navn

ELEKTRO 12:24 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stølsvegen 30

forradrpostnr

3580

forradrpoststed

GEILO

forradrkommnr

3044

forradrkommnavn

HOL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.06.2013

stiftelsesdato

10.06.2013

tlf

tlf_mobil

970 47 970

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

21

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812076272

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 831426, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11782816, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 410023}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11372793}}, "journalnr": "2019253569", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812076272"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4388960, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3388960}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7393856, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7393856}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11782816}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3160840, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 25076389}, "driftsresultat": 4118511, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 29194900}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3988, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 39301}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 35313}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4122499}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912083462 [navn] => ELEKTRO 12:24 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 21 [overordnetEnhet] => 812076272 [oppstartsdato] => 2013-06-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stu00f8lsvegen 30"], "kommune": "HOL", "landkode": "NO", "poststed": "GEILO", "postnummer": "3580", "kommunenummer": "3044"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?