Index

ELEKTRO - PARTNER AS

Orgnr: 812005022

adresse: Nesbruveien 75

id

1079

organisasjonsnummer

812005022

navn

ELEKTRO - PARTNER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nesbruveien 75"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESBRU", "postnummer": "1394", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812005022

navn

ELEKTRO - PARTNER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nesbruveien 75

forradrpostnr

1394

forradrpoststed

NESBRU

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.05.2013

stiftelsesdato

11.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812005022

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1437246, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2299759, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 781549}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1518211}}, "journalnr": "2019889020", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812005022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 122484, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 92484}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2177275, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1548949}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 628327}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2299759}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 121456, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9108552}, "driftsresultat": 183498, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9292050}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -8845, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 29476}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 38321}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 174653}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912023583 [navn] => ELEKTRO - PARTNER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 812005022 [oppstartsdato] => 2013-04-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nesbruveien 75"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESBRU", "postnummer": "1394", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?