Index

ELEKTRONOR AS

Orgnr: 870935552

tlf: 78 43 75 90
adresse: Myggveien 6

id

54131

organisasjonsnummer

870935552

navn

ELEKTRONOR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

antallAnsatte

22

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Myggveien 6"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9514", "kommunenummer": "5403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-03-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

870935552

navn

ELEKTRONOR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Myggveien 6

forradrpostnr

9514

forradrpoststed

ALTA

forradrkommnr

5403

forradrkommnavn

ALTA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

27.03.1994

tlf

78 43 75 90

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

22

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

870935552

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1814860, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 15399524, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1495000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13904524}}, "journalnr": "2020539495", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870935552"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4704023, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4604023}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10695501, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6754039}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3941462}}, "sumEgenkapitalGjeld": 15399524}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 743744, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 28059143}, "driftsresultat": 1246432, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 29305576}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -31594, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 84202}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 115795}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1214839}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972397024 [navn] => ELEKTRONOR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 22 [overordnetEnhet] => 870935552 [oppstartsdato] => 1994-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Myggveien 6"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9514", "kommunenummer": "5403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?