Index

ELGVEIEN INVEST AS

Orgnr: 815164342

mobil: 902 47 957
adresse: Øisteins gate 6

id

7934

organisasjonsnummer

815164342

navn

ELGVEIEN INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øisteins gate 6"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1511", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815164342

navn

ELGVEIEN INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øisteins gate 6

forradrpostnr

1511

forradrpoststed

MOSS

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.04.2015

stiftelsesdato

16.03.2015

tlf

tlf_mobil

902 47 957

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815164342

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 38688, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4444566, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 240150}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4204416}}, "journalnr": "2021164016", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815164342"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1737961, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1637961}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2706605, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2706605}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4444566}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 154261, "totalresultat": 154261, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14243122}, "driftsresultat": 199983, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 14443105}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1878, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 146}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2024}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 198105}}]

Reserver mot visning?