Index

ELIAS AS

Orgnr: 819172242

adresse: Kristian Augusts gate 14

id

17915

organisasjonsnummer

819172242

navn

ELIAS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-21

naeringskode1

{"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kristian Augusts gate 14"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0164", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819172242

navn

ELIAS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kristian Augusts gate 14

forradrpostnr

0164

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

59.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.06.2017

stiftelsesdato

24.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819172242

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2429739, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2220422, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2220422}}, "journalnr": "2021474139", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819172242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2190422, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -15149}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2205571}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2220422}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -15149, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15149}, "driftsresultat": -15149, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -15149}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926207741 [navn] => ELIAS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819172242 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kristian Augusts gate 14"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0164", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?