Index

ELIGERE AS

Orgnr: 818924232

adresse: c/o Postkasse 162, Tollbugata 13

id

17275

organisasjonsnummer

818924232

navn

ELIGERE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-02

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Postkasse 162", "Tollbugata 13"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0152", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818924232

navn

ELIGERE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Postkasse 162 Tollbugata 13

forradrpostnr

0152

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.05.2017

stiftelsesdato

17.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818924232

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2587235, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1179526, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1167800}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11726}}, "journalnr": "2021606485", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818924232"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9466, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -14964}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1170060, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2267}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1167793}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1179526}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3227, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3230}, "driftsresultat": -3230, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3227}}]

Reserver mot visning?