Index

ELIKSIR KLINIKKEN AS

Orgnr: 815062752

mobil: 41509229
adresse: Mostravegen 543

id

7689

organisasjonsnummer

815062752

navn

ELIKSIR KLINIKKEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-04

naeringskode1

{"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Mostravegen 543"], "kommune": "BØMLO", "landkode": "NO", "poststed": "MOSTERHAMN", "postnummer": "5440", "kommunenummer": "4613"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815062752

navn

ELIKSIR KLINIKKEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Mostravegen 543

forradrpostnr

5440

forradrpoststed

MOSTERHAMN

forradrkommnr

4613

forradrkommnavn

BØMLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

96.040

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.03.2015

stiftelsesdato

30.01.2015

tlf

tlf_mobil

41509229

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815062752

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2040681, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 15378, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 15378}}, "journalnr": "2020789536", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815062752"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2550, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -97450}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12828, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 12828}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 15378}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3166, "totalresultat": 3166, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": -175}, "driftsresultat": 3156, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2981}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 10, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3166}}]

Reserver mot visning?