Index

ELJOBB AS

Orgnr: 819229422

mobil: 476 05 443
adresse: Tortenlia 16

id

18080

organisasjonsnummer

819229422

navn

ELJOBB AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tortenlia 16"], "kommune": "SENJA", "landkode": "NO", "poststed": "SILSAND", "postnummer": "9303", "kommunenummer": "5421"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819229422

navn

ELJOBB AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tortenlia 16

forradrpostnr

9303

forradrpoststed

SILSAND

forradrkommnr

5421

forradrkommnavn

SENJA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.07.2017

stiftelsesdato

19.06.2017

tlf

tlf_mobil

476 05 443

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819229422

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2439645, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 655457, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 655457}}, "journalnr": "2021421579", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819229422"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 567480, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 537480}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 87977, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 87977}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 655457}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 87509, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 221648}, "driftsresultat": 111908, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 333556}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 241, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 243}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 112149}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919315733 [navn] => ELJOBB [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819229422 [oppstartsdato] => 2017-06-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tortenlia 16"], "kommune": "SENJA", "landkode": "NO", "poststed": "SILSAND", "postnummer": "9303", "kommunenummer": "5421"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?