Index

ELKA-HOLDING AS

Orgnr: 920951856

adresse: Ollestien 8

id

327931

organisasjonsnummer

920951856

navn

ELKA-HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-06

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ollestien 8"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "NEVLUNGHAVN", "postnummer": "3296", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-04-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

920951856

navn

ELKA-HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ollestien 8

forradrpostnr

3296

forradrpoststed

NEVLUNGHAVN

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.06.2018

stiftelsesdato

18.04.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920951856

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2153997, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 23393, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 23393}}, "journalnr": "2020931452", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920951856"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 23393, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -6607}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 23393}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 497, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1411}, "driftsresultat": -1411, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1908, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1908}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 497}}]

Reserver mot visning?