Index

ELLINGSEN DAGLEGVARER AS

Orgnr: 813634392

adresse: Sognefjordvegen 459

id

4663

organisasjonsnummer

813634392

navn

ELLINGSEN DAGLEGVARER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-06-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sognefjordvegen 459"], "kommune": "GULEN", "landkode": "NO", "poststed": "BREKKE", "postnummer": "5961", "kommunenummer": "4635"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-04-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

813634392

navn

ELLINGSEN DAGLEGVARER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sognefjordvegen 459

forradrpostnr

5961

forradrpoststed

BREKKE

forradrkommnr

4635

forradrkommnavn

GULEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.06.2014

stiftelsesdato

27.04.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

813634392

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2419421, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9719923, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4189903}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5530019}}, "journalnr": "2021390108", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "813634392"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3506235, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 102000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3404235}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6213688, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1769200}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4444488}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9719923}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1494602, "totalresultat": 1494602, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17428171}, "driftsresultat": 2026691, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 19454862}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -89456, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7465}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 96921}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1937234}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971826258 [navn] => JOKER BREKKE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 813634392 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sognefjordvegen 459"], "kommune": "GULEN", "landkode": "NO", "poststed": "BREKKE", "postnummer": "5961", "kommunenummer": "4635"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2014-04-27 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?