Index

ELTERA AS

https://www.eltera.no

Orgnr: 811600792

mobil: 902 05 390
webside: www.eltera.no
adresse: Fekjan 11B

id

193

organisasjonsnummer

811600792

navn

ELTERA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

antallAnsatte

52

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fekjan 11B"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESBRU", "postnummer": "1394", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-25

hjemmeside

www.eltera.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811600792

navn

ELTERA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fekjan 11B

forradrpostnr

1394

forradrpoststed

NESBRU

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

21.02.2013

stiftelsesdato

25.01.2013

tlf

tlf_mobil

902 05 390

url

www.eltera.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

52

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811600792

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2245979, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 51298684, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 14368877}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 36929807}}, "journalnr": "2021214598", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811600792"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 16472120, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4092769}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 12379351}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 34826565, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 34640312}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 186252}}, "sumEgenkapitalGjeld": 51298684}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 10934221, "totalresultat": 10934221, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 105755885}, "driftsresultat": 13947864, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 119703748}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 135318, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 153635}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 18317}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 14083182}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911621347 [navn] => ELTERA AS AVD ASKER [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-02-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 52 [overordnetEnhet] => 811600792 [oppstartsdato] => 2013-01-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fekjan 11B"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESBRU", "postnummer": "1394", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => www.eltera.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 915362141 [navn] => ELTERA AS AVD PORSGRUNN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-05-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811600792 [oppstartsdato] => 2015-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vipevegen 51A"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3917", "kommunenummer": "3806"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fekjan 11B"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESBRU", "postnummer": "1394", "kommunenummer": "3025"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?