Index

ELTERA INNLANDET AS

https://www.eltera.no

Orgnr: 912124614

mobil: 902 40 100
webside: www.eltera.no
adresse: Nils Amblis veg 4

id

107919

organisasjonsnummer

912124614

navn

ELTERA INNLANDET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

antallAnsatte

37

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nils Amblis veg 4"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "BRUMUNDDAL", "postnummer": "2380", "kommunenummer": "3411"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-10

hjemmeside

www.eltera.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912124614

navn

ELTERA INNLANDET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nils Amblis veg 4

forradrpostnr

2380

forradrpoststed

BRUMUNDDAL

forradrkommnr

3411

forradrkommnavn

RINGSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.06.2013

stiftelsesdato

10.06.2013

tlf

tlf_mobil

902 40 100

url

www.eltera.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

37

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912124614

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2247683, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 19647281, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4977343}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 14669938}}, "journalnr": "2021216339", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912124614"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9550051, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9490051}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10097230, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 10014005}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 83225}}, "sumEgenkapitalGjeld": 19647281}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3875823, "totalresultat": 3875823, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 47198965}, "driftsresultat": 4900449, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 52099414}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 68978, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 71023}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2045}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4969427}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912189309 [navn] => ELTERA INNLANDET AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 37 [overordnetEnhet] => 912124614 [oppstartsdato] => 2013-06-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nils Amblis veg 4"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "BRUMUNDDAL", "postnummer": "2380", "kommunenummer": "3411"} [links] => [] [hjemmeside] => www.eltera.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?